Thương Vụ Triệu Đô (23 Tỷ) Đã Xuất Hiện | Shark Tank Việt Nam Tập 7 [Full]

Watch on YouTube

Show annotations

3,919,218

15,167

1,555

Genre: Entertainment

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.9025

Rating: 4.628 / 5

Engagement: 0.43%

Whitelisted regions: VN